عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: لیفتراک دستی
مدل دستگاه: 1/20 تا 3 متر
تاریخ ثبت: 1396/10/29
وضعیت: موجود
سازنده: گیگا
نام فروشنده: محمدزاده
تلفن تماس: 02166573699