عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: تسمه کش بادی پنوماتی
مدل دستگاه: تایوانی
تاریخ ثبت: 1396/10/29
وضعیت: موجود
سازنده: گیگا
نام فروشنده: محمدزاده
تلفن تماس: 02166573699