عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دایکات
مدل دستگاه: HI PACK
تاریخ ثبت: 1397/01/21
وضعیت: موجود
سازنده: چین
نام فروشنده: محمدی
تلفن تماس: 56230221