عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: کلیشه ژلاتینی
مدل دستگاه: تهران
تاریخ ثبت: 1397/05/24
وضعیت: موجود
سازنده:
نام فروشنده: جعفری
تلفن تماس: 09334605326