عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دایکات فکی
مدل دستگاه: 98
تاریخ ثبت: 1398/02/13
وضعیت: فروخته شده
سازنده: حرفه و فن
نام فروشنده: تات داودی
تلفن تماس: 09219959485