عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: لب چسب
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1398/09/12
وضعیت: موجود
سازنده: شهید باقری
نام فروشنده: کهن
تلفن تماس: 09125580825