عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: لمینت 3/4نیمه اتومات
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1398/09/12
وضعیت: موجود
سازنده: پنساره
نام فروشنده: کهن
تلفن تماس: 09125580825