عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دایکات روتاری
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1398/09/12
وضعیت: موجود
سازنده:
نام فروشنده: کهن
تلفن تماس: 09125580825