عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: چاپ فلکسو
مدل دستگاه: 4رنگ اینلاین
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: ماشین سازی احمدی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09121671158