عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دایکات
مدل دستگاه: روتاری
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: چینی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09121671158