عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: خریدار دستگاه دایکات
مدل دستگاه: 80*120 یا 100*140
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: فروخته شده
سازنده: حرفه و فن
نام فروشنده: قدبیگی
تلفن تماس: 02156529541