عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: خط کش برش
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: ماشین سازی احمدی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158