عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: کمپرسور باد
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1399/12/20
وضعیت: موجود
سازنده: هوا صنعت مفیدی
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09351661158