عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دیگ بخار
مدل دستگاه: هفت تنی
تاریخ ثبت: 1399/12/23
وضعیت: موجود
سازنده: ماشین سازی اراک
نام فروشنده: روحنواز
تلفن تماس: 09121671158