عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دایکات فکی
مدل دستگاه: 82/120
تاریخ ثبت: 1400/02/04
وضعیت: موجود
سازنده: های پک
نام فروشنده: نظامی
تلفن تماس: ۰۹۱۴۶۱۴۳۰۱۲