عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: لمینت
مدل دستگاه: 3/4
تاریخ ثبت: 1400/02/04
وضعیت: موجود
سازنده: های پک
نام فروشنده: نظامی
تلفن تماس: ۰۹۱۴۶۱۴۳۰۱۲