عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: سینگل فیس فینگری
مدل دستگاه: ژاپنی
تاریخ ثبت: 1400/03/12
وضعیت: موجود
سازنده: دستگاه عرض 160، E فلوت، دارای سیلندر نو، یک جفت سیلندر ژاپنی یدک، رول استند مکانیکی 2 عدد دوبل، شیتر ژاپنی عرض 140، پل جهت تبدیل به ورق سازی، پری هیتر 2 عدد، دیگ بخار یک تنی ژاپنی (مستعمل)
نام فروشنده: آقای عطار
تلفن تماس: 09126803151