عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: رول استند
مدل دستگاه: تمام هیدرولیک
تاریخ ثبت: 1400/04/09
وضعیت: موجود
سازنده: تبریز
نام فروشنده: علیون
تلفن تماس: 04133105082