سایت اطلاع رسانی کاغذ و کارتن ایران | cartoninfo.com

کارتن اینفو|Cartoninfo

سایت اطلاع رسانی کاغذ و کارتن ایران | cartoninfo.com

کارتن اینفو
English
فارسی

Company Name

Tozie carton

Country: Iran
City: Alborz
Management
Manager:

Mr.Mohajer

Contact Info
Tell: 00982634703524 Fax:
Address: Iran.Albprz.Karaj
Website: Email: ms.mohajer@yahoo.com
Comment